آرشیو مطالب : برند

وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی مطرح كرد:

ارتقای جایگاه وزارت خانه میراث با پرهیز از حاشیه و تمرکز بر کار

ارتقای جایگاه وزارت خانه میراث با پرهیز از حاشیه و تمرکز بر کار

واکنش سریع خارجی ها به ثبت جهانی راه آهن ایران

واکنش سریع خارجی ها به ثبت جهانی راه آهن ایران

موزه در جنگ با كرونا تا كوشك دار شدن تهران

موزه در جنگ با كرونا تا كوشك دار شدن تهران

توسعه گردشگری در گرو پرچمداری و میان داری بخش خصوصی

توسعه گردشگری در گرو پرچمداری و میان داری بخش خصوصی

دستگاه گل خامه زن صنعتی

دستگاه گل خامه زن صنعتی
معاون صنایع دستی وزارت میراث:

صنایع دستی باید در زندگی كاربردی شود

صنایع دستی باید در زندگی كاربردی شود

چادرملو نقطه عطف آشتی صنایع بزرگ با صنایع دستی اردكان

چادرملو نقطه عطف آشتی صنایع بزرگ با صنایع دستی اردكان
مدیركل آموزش و ترویج صنایع دستی مطرح كرد:

جهانی شدن روستاها به نام صنایع دستی تقویت اقتصاد و افزایش رفاه

جهانی شدن روستاها به نام صنایع دستی تقویت اقتصاد و افزایش رفاه

كام خانه ی شكری هنوز تلخ است

كام خانه ی شكری هنوز تلخ است

جاذبه های سفر به ایتالیا

جاذبه های سفر به ایتالیا

روس ها را اول به تركیه ببرید!

روس ها را اول به تركیه ببرید!

سه بنای تاریخی كرمان به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار می شود

سه بنای تاریخی كرمان به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار می شود

تور كیش در كدام فصل ارزان تر است؟

تور كیش در كدام فصل ارزان تر است؟

بازگشت گردشگران روس به تركیه

بازگشت گردشگران روس به تركیه
پژوهشگر و مدرس پرنده نگری:

پرنده نگرهای حرفه ای هدفمند سفر می كنند

پرنده نگرهای حرفه ای هدفمند سفر می كنند
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی:

برگزاری مناظره ها را از دوره دانش آموزی شروع نماییم

برگزاری مناظره ها را از دوره دانش آموزی شروع نماییم

۵۲ شهر و روستای ملی صنایع دستی

۵۲ شهر و روستای ملی صنایع دستی

روسیه بی روادید، میراث و گردشگری بدون جایگاه در مناظره ها

روسیه بی روادید، میراث و گردشگری بدون جایگاه در مناظره ها
پژوهشگر و مدرس پرنده نگری:

پرنده نگری موقعیت ویژه برای توسعه گردشگری ایران

پرنده نگری موقعیت ویژه برای توسعه گردشگری ایران

تحول در مدیریت سواحل مازندران ساحل هوشمند، دریای امن

تحول در مدیریت سواحل مازندران ساحل هوشمند، دریای امن

تمركز بر گردشگری داخلی نسخه درمان سفر در دوران شیوع ویروس كرونا است

تمركز بر گردشگری داخلی نسخه درمان سفر در دوران شیوع ویروس كرونا است

ممنوعیت تنها نسخه برای سفر در تعطیلات خرداد

ممنوعیت تنها نسخه برای سفر در تعطیلات خرداد

گردشگری آیینی حاصل پیوند سفر با فرهنگ

گردشگری آیینی حاصل پیوند سفر با فرهنگ

پل تاریخی كرج در فراموشی

پل تاریخی كرج در فراموشی

بازسازی كف بزرگترین تماشاخانه امپراتوری رم

بازسازی كف بزرگترین تماشاخانه امپراتوری رم

مهارلو جذاب بی زیرساخت!

مهارلو جذاب بی زیرساخت!
یك مسئول عنوان كرد

مرمت 1000 بنا در یزد طی سال 99

مرمت 1000 بنا در یزد طی سال 99
دبیركل كمیسیون ملی یونسكو:

از شبكه ملی شهرهای یادگیرنده حمایت می نماییم

از شبكه ملی شهرهای یادگیرنده حمایت می نماییم

سی وسه پل از آن كیست؟

سی وسه پل از آن كیست؟
جاذبه گردشگری ایران،

آشنایی با زادگاه خورشید ایران

آشنایی با زادگاه خورشید ایران
Enjoy Trip لذت سفر
EnjoyTrip لذت سفر لذت سفر