معاون میراث فرهنگی كشور:

ثبت ملی ۶هزار و ۳۲۶ اثر فرهنگی تاریخی در دولت تدبیر و امید

ثبت ملی ۶هزار و ۳۲۶ اثر فرهنگی تاریخی در دولت تدبیر و امید

معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به اینکه تا کنون ۳۸هزار و ۷۱۱ اثر در چارچوب آثار منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس در لیست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، اظهار داشت: از این تعداد هزار و ۸۲۲ اثر در دولت یازدهم و ۴هزار و ۵۰۴ اثر در دولت دوازدهم ثبت شده است.به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، روند برنامه ریزی ثبت آثار فرهنگی، تاریخی و طبیعی در لیست ملی و لیست جهانی در دولت تدبیر و امید از مهم ترین برنامه های دولت یازدهم و دوازدهم در هشت سال قبل بوده است؛ آثاری که ثبت و معرفی آنها نه تنها منجر به جذب توریست و توسعه گردشگری فرهنگی می شود که ایران عموماً در این گروه از گردشگری قرار می گیرد، شان و جایگاه فرهنگی کشور را در جوامع بین المللی ارتقا می دهد؛ روندی که در دولت تدبیر و امید تعداد آثار ملموس ثبتی ایران را از ۱۶ به ۲۴ اثر جهانی و آثار ناملموس را از ۱۰ به ۱۶ اثر جهانی رساند. این درحالی است که ۳۸هزار و ۷۱۱ اثر در چارچوب آثار منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس در لیست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رویه ها و روندهای تشکیل پرونده برای ثبت آثار را مطابق با برنامه ریزی و ظرفیت های سالانه ثبت در لیست جهانی یونسکو با لزوم و سرعت بیشتری پیگیری می کند.

محمدحسن طالبیان در گفتگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره برنامه معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه ثبت آثار فرهنگی تاریخی اظهار داشت: در این دوره فرایندهای اجرایی ثبت و تعیین حریم را بازنگری و اصلاح کردیم. بر همین مبنا دستورالعمل های اجرایی در رابطه با حوزه ثبت و حریم بروزرسانی و به ابلاغ گردیده است.

معاون میراث فرهنگی کشور درباره تشکیل پرونده ها برای ثبت در لیست میراث جهانی عنوان کرد: سعی کردیم لیست میراث جهانی کشور از تنوع بیشتری برخوردار شود که این سیاست بر مبنای دستورالعمل اجرایی کمیته میراث جهانی اتخاذ شده است که تنوع در لیست های جهانی را مورد تاکید قرار می دهد. در این راستا میتوان به قرار گیری آثار طبیعی شاخص کشور در لیست میراث جهانی یا پرونده میراث صنعتی راه آهن، منظر فرهنگی هورامان یا اورامانات و یا منظر دیرینه شناسی ساسانی فارس اشاره نمود.

وی توضیح داد: در هشت سال قبل شوراهای ملی ثبت و حریم را به صورت منطقه ای و منظم برگزار کردیم، البته این روند در سال ۹۹ با عنایت به انتشار کرونا با مشکلاتی مواجه گردید اما باوجود همه مشکلات در سه سال قبل و حتی در شرایط کرونایی سال قبل در حوزه ثبت و حریم جهش کیفی و کمی قالب توجهی داشته ایم.ثبت ملی ۴۱۲ اثر طبیعی و ۱۰۱۵ اثر فرهنگی ناملموس

طالبیان اظهار داشت: در مجموع تعداد ۳۸هزار و ۷۱۱ اثر در چارچوب آثار منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس در لیست آثار ملی به ثبت رسیده است که از این تعداد ۱۸۲۲ اثر در دولت یازدهم و ۴۵۰۴ اثر در دولت دوازدهم به تفکیک ۱۶۷۸ اثر غیرمنقول، ۱۳۹۹ اثر منقول، ۴۱۲ اثر طبیعی و ۱۰۱۵ اثر ناملموس بوده است.

طبق آئین نامه و دستورالعمل های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول (اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های طبیعی-تاریخی، پدیده ها و نمونه های پرارزش گیاهی، جانوری و زیستگاه ها) و آثار ناملموس (رویدادها، مراسم و آیین های معنوی و فرهنگی، آواها و...) در لیست ملی را در بر می گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رئیس شورا، معاون میراث فرهنگی نایب رئیس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی وطبیعی بعنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره ای و بر مبنای پرونده های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و برخی از صاحب نظران و نمایندگان دستگاه ها و سازمان های در رابطه با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می شود.

ثبت جهانی ۴۰ اثر فرهنگی ملموس و ناملموس

طالبیان همینطور درباره ثبت آثار در لیست میراث جهانی تصریح کرد: تا کنون ۴۰ اثر شامل۲۴ اثر ملموس و ۱۶ اثر ناملموس در لیست جهانی یونسکو به ثبت رسیده است که هنر نگارگری به صورت مشترک با ترکیه، جمهوری آذربایجان و ازبکستان و آیین زیارت کلیسای تادئوس مقدس در سال ۱۳۹۹ در لیست میراث ناملموس جهانی جای گرفته است.ثبت جهانی خوشنویسی ۲۰۲۱ و ۵ پرونده چندملیتی ثبت جهانی سال ۲۰۲۲

معاون میراث فرهنگی کشور اظهار داشت: پرونده خوشنویسی به صورت ملی و در چارچوب برنامه پاسداری خوب از میراث ناملموس جهت طرح در اجلاس کمیته میراث ناملموس جهانی ۲۰۲۱ که مقرر است در آذرماه سال ۱۴۰۰ در سریلانکا برگزار گردد به یونسکو ارسال و در صفحه میراث ناملموس جهانی بارگذاری شده است.

طالبیان بیان نمود: در نوروز ۱۴۰۰ هم ۵ پرونده چند ملیتی جهت طرح در اجلاس ۲۰۲۲ به یونسکو ارسال شده است؛ این پرونده ها شامل جشن یلدا به صورت مشترک با کشور افغانستان، ترکمن دوزی مشترک با کشور ترکمنستان، نوغان داری و ابریشم ریسی مشترک با کشور ترکیه و دو پرونده رفع اشکال و اصلاح شده جشن مهرگان به صورت مشترک با کشور تاجیکستان و مهارت ساخت و نواختن عود به صورت مشترک با کشور سوریه است که در پانزدهمین کمیته جهانی میراث ناملموس در آذر ماه سال ۱۳۹۹ (برابر با دسامبر ۲۰۲۰) ریفر شده بود.

وی اضافه کرد: تهیه پرونده های مشترک چند ملیتی به علت استفاده از این سهمیه بنا به اعمال محدودیت های سهمیه ای یونسکو در ارسال پرونده های ملی کشورها به صورت هر دو سال یک مرتبه است.

معاون میراث فرهنگی کشور درباره اولویت برای انتخاب تشکیل و ارسال پرونده آثار برای ثبت در لیست میراث جهانی اظهار داشت: آثار تاریخی غیرمنقول(ملموس) برای ثبت در لیست میراث جهانی توسط شورای سیاستگذاری ثبت انتخاب می ­شوند. این انتخاب برپایه سیاست های کلان دولت، وضع موجود اثر، میزان مطالعات و مستندات موجود از اثر، شرایط حفاظتی اثر و بخصوص هماهنگی های مدیریت محلی در جهت حفاظت اثر صورت می گیرد.

طالبیان اظهار داشت: درحوزه میراث فرهنگی ناملموس هم عناصر مشترک با سایر کشورها شناسایی و سپس مکاتبات لازم با آن کشورها در خصوص تهیه پرونده مشترک انجام می شود و در نهایت عناصر مشترک (پرونده های چندملیتی) بدین ترتیب انتخاب می­ شوند. اما پرونده های ملی بدلیل محدودیت سهمیه، در جهت سیاست های کلان دولت برپایه مطالبات عمومی بخصوص صاحب نظران، توسط شورای سیاستگذاری انتخاب و اولویت بندی می شوند.نوروز اثربخش ترین راه گسترش صلح، دوستی و همبستگی

طالبیان ضمن اشاره به آیین نوروز بعنوان اولین میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده ایران و مشترک با یازده کشور دیگر در لیست جهانی یونسکو اظهار داشت: نوروز جانِ کلام ِ صلح و دوستی و همبستگی و امید است. این میراث زنده که امروز به همه مردان جهان متعلق می باشد دشمنی را می زداید و مهربانی را گسترش می دهد. حالا، نوروز تنها یک آیین یا جشن شروع سال نیست، بلکه یک بنیان فکری و یک شیوه نگرش به روابط انسانی و سیاستگذرای ها است که می تواند در مقیاس کشوری، منطقه ای و جهانی اثرگذار باشد.

وی اضافه کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بعنوان عالی ترین نهاد فرهنگی و مسئول حفاظت از داشته های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بر آن است تا از تمام امکانات و توانمندی های خود برای ترویج فرهنگ نوروز و تقویت ریشه های مشترک فرهنگی میان ملت ایران و دیگر ملت های جهان استفاده نماید.

معاون میراث فرهنگی کشور تصریح کرد: نوروز در نگاه کلان بعنوان یک دیپلماسی فرهنگی، اثربخش ترین راه گسترش صلح و دوستی و همبستگی میان مردم جهان خواهد بود که بدون شک می تواند نقش کلیدی و تأثیر گذار داشته باشد.


1400/01/27
16:04:54
5.0 / 5
959
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
EnjoyTrip.ir لذت سفر
لینک دوستان لذت سفر
لذت سفر