آرشیو مطالب : یونسكو


نسخه های نفیس كلیات سعدی در كتابخانه ملی

نسخه های نفیس كلیات سعدی در كتابخانه ملی

ایا صوفیه، میراث جهانی باقی می ماند؟

ایا صوفیه، میراث جهانی باقی می ماند؟
بختیاری مطرح كرد؛

كرونا هنرمندان لطمه پذیر صنایع دستی را زمین می زند

كرونا هنرمندان لطمه پذیر صنایع دستی را زمین می زند
ورود دستگاه قضایی به موضوع واگذاری ها در جزیره هرمز؛

مأموریت مدعی العموم و بازرس كل برای رسیدگی به نگرانی ها از تصرف غیرقانونی اراضی هرمز

مأموریت مدعی العموم و بازرس كل برای رسیدگی به نگرانی ها از تصرف غیرقانونی اراضی هرمز
عضو كمیته ژئوپارك های كمیسیون ملی یونسكو خبر داد

جهانی شدن ژئوپارك طبس یك سال به تاخیر افتاد

جهانی شدن ژئوپارك طبس یك سال به تاخیر افتاد
Enjoy Trip لذت سفر
EnjoyTrip لذت سفر لذت سفر