مطالب لذت سفر

چند درصد تهرانی ها از برج میلاد بازدید كرده اند؟

چند درصد تهرانی ها از برج میلاد بازدید كرده اند؟
مهر گزارش داد؛

كوشش برای رونق سفرهای خروجی دستاورد هیات گردشگری ایران از عمان!

كوشش برای رونق سفرهای خروجی دستاورد هیات گردشگری ایران از عمان!
نماینده گرمسار و آرادان در مجلس مطرح كرد:

رشد 25 درصدی گردشگری در ایران

رشد 25 درصدی گردشگری در ایران
میراث فرهنگی و گردشگری در این هفته

ایجاد مزرعه میگو در ژئوسایت های قشم

ایجاد مزرعه میگو در ژئوسایت های قشم
آغاز حركت از فردا

قطار گردشگری كویر افتتاح شد

قطار گردشگری كویر افتتاح شد

كمیته ملی گردشگری روستایی و كشاورزی تشكیل می شود

كمیته ملی گردشگری روستایی و كشاورزی تشكیل می شود

سفر به سرزمین دخویه از شعر خیام روی دیوار لایدن تا صلح به صد زبان در لاهه

سفر به سرزمین دخویه از شعر خیام روی دیوار لایدن تا صلح به صد زبان در لاهه

احیای گردشگری در گروی تصمیمات بنیادی

احیای گردشگری در گروی تصمیمات بنیادی
معاون وزیر میراث فرهنگی خبر داد:

289 میلیون دلار صنایع دستی صادر شد

289 میلیون دلار صنایع دستی صادر شد
معاون وزیر میراث فرهنگی خبر داد:

ایجاد سایت های تجارت الكترونیك صنایع دستی كشور در دستور كار است

ایجاد سایت های تجارت الكترونیك صنایع دستی كشور در دستور كار است
Enjoy Trip لذت سفر
EnjoyTrip لذت سفر لذت سفر