آرشیو مطالب : فضا

سفیر ایران در عراق تشریح كرد

اطلاعات ضروری درباره مراسم اربعین امسال

اطلاعات ضروری درباره مراسم اربعین امسال

بخشودگی كامل اجاره بهای اماكن و فضاهای گردشگری تا اختتام ۹۹

بخشودگی كامل اجاره بهای اماكن و فضاهای گردشگری تا اختتام ۹۹
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید مطرح كرد

فراهم شدن امكان تخلیه آب ناشی از بارندگی در حیاط كاخ آپادانا

فراهم شدن امكان تخلیه آب ناشی از بارندگی در حیاط كاخ آپادانا

تیمو با خاك یكسان شد

تیمو با خاك یكسان شد
همراه با روزهای كرونایی آخر مردادماه؛

گالری گردی با هنر جوانان و پیشكسوتان صاحب نام

گالری گردی با هنر جوانان و پیشكسوتان صاحب نام

مرمت موزه هنرهای معاصر در گام آخر

مرمت موزه هنرهای معاصر در گام آخر

سنگ تمام هیات های عزاداری یزد در دوران كرونا

سنگ تمام هیات های عزاداری یزد در دوران كرونا
در كمیسیون لوایح دولت مطرح شد؛

از مستثنی شدن وزارت فرهنگ از ممنوعیت دریافت هدایای مردمی تا حذف موزه از قانون مقررات مالی

از مستثنی شدن وزارت فرهنگ از ممنوعیت دریافت هدایای مردمی تا حذف موزه از قانون مقررات مالی

دزد، موزه مردم شناسی را جارو كرد

دزد، موزه مردم شناسی را جارو كرد

گرگان صاحب پارك گردشگری می شود

گرگان صاحب پارك گردشگری می شود

خاستگاه اولین خشت دست ساز بشر موزه دیرینه شناسی ندارد

خاستگاه اولین خشت دست ساز بشر موزه دیرینه شناسی ندارد

برگزاری مجازی همایش بین المللی جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام

برگزاری مجازی همایش بین المللی جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام
بافت تاریخی رشت را دریابیم

لطفا بساز و بفروش ها را به قرنطینه ببرید

لطفا بساز و بفروش ها را به قرنطینه ببرید

تا دو هفته به موزه نروید

تا دو هفته به موزه نروید
ورود دستگاه قضایی به موضوع واگذاری ها در جزیره هرمز؛

مأموریت مدعی العموم و بازرس كل برای رسیدگی به نگرانی ها از تصرف غیرقانونی اراضی هرمز

مأموریت مدعی العموم و بازرس كل برای رسیدگی به نگرانی ها از تصرف غیرقانونی اراضی هرمز

تمدید همایش جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام

تمدید همایش جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام

یزدی ها از دست ملكه مارها به تنگ آمدند

یزدی ها از دست ملكه مارها به تنگ آمدند

اگر رائران پیاده روی اربعین سرما خوردند چه كنند؟

اگر رائران پیاده روی اربعین سرما خوردند چه كنند؟

راهنمای پیاده روی اربعین از كفش و كوله تا تغذیه و استراحت

راهنمای پیاده روی اربعین از كفش و كوله تا تغذیه و استراحت

عربستان از شرط ایران برای عمره استقبال كرد

عربستان از شرط ایران برای عمره استقبال كرد
مهر خبر داد

سر كاخ سعدآباد به علت برگزاری كنسرتهای مختلف شلوغ شد

سر كاخ سعدآباد به علت برگزاری كنسرتهای مختلف شلوغ شد

برگزاری كنسرت در كاخ سعدآباد

برگزاری كنسرت در كاخ سعدآباد

ماجرای فیلم انفجار انتحاری در مسجد الحرام چیست؟

ماجرای فیلم انفجار انتحاری در مسجد الحرام چیست؟
Enjoy Trip لذت سفر
EnjoyTrip لذت سفر
لینک دوستان لذت سفر
لذت سفر