آرشیو مطالب : باستانی

مدیركل حفظ و احیاء بناهای تاریخی:

سامانه جامع میراث فرهنگی، زمان پاسخ استعلام ها را می كاهد

سامانه جامع میراث فرهنگی، زمان پاسخ استعلام ها را می كاهد

افتتاح جایزه احمد اقتداری

افتتاح جایزه احمد اقتداری

كشف شهر گمشده ۳ هزار ساله در مصر

كشف شهر گمشده ۳ هزار ساله در مصر

نمایش مجازی معدن كاوی باستانی ایران و آلمان از امروز

نمایش مجازی معدن كاوی باستانی ایران و آلمان از امروز

استان همدان در تعطیلات نوروزی پذیرای 266 هزار توریست بود

استان همدان در تعطیلات نوروزی پذیرای 266 هزار توریست بود
استاد پیشكسوت منبت كاری:

هنر و هنرمند تاریخ انقضا ندارد

هنر و هنرمند تاریخ انقضا ندارد

مینی ورلد رنسانس گردشگری ملایر

مینی ورلد رنسانس گردشگری ملایر

ساربان، تك منار رعنای اصفهان

ساربان، تك منار رعنای اصفهان
كانون جهانگردی و اتومبیلرانی اعلام كرد

تخفیف ۱۵درصدی صدور گواهی نامه بین المللی رانندگی

تخفیف ۱۵درصدی صدور گواهی نامه بین المللی رانندگی

بابا الهوا موسیقی پژوهی جزیره كیش

بابا الهوا موسیقی پژوهی جزیره كیش
در گردهمایی دانشجویی حامی گردشگری مطرح شد:

كرونا فرصتی برای توسعه گردشگری سلامت و تولید صنایع دستی

كرونا فرصتی برای توسعه گردشگری سلامت و تولید صنایع دستی

درخواست دانش آموختگان و دانشجویان ایرانشناسی دانشگاه تهران از رئیس دانشگاه

درخواست دانش آموختگان و دانشجویان ایرانشناسی دانشگاه تهران از رئیس دانشگاه

دستور طالبان به جنگجویانش برای حفظ آثار باستانی

دستور طالبان به جنگجویانش برای حفظ آثار باستانی
پژوهشگر و مدرس گردشگری:

بدون برنامه بحران، گردشگری در پساكرونا مشكل ساز می شود

بدون برنامه بحران، گردشگری در پساكرونا مشكل ساز می شود
لذت سفر گزارش می دهد؛

تخریب خانه های قدیمی همدان با شعار باززنده سازی

تخریب خانه های قدیمی همدان با شعار باززنده سازی

اعلام دو كشف یكی نادرست از آب درآمد

اعلام دو كشف یكی نادرست از آب درآمد

در فراق مردی كه مسیر عملی برای صیانت از آثار باستانی فراهم نمود

در فراق مردی كه مسیر عملی برای صیانت از آثار باستانی فراهم نمود

كشف حكاكی چندصدساله در معبد

كشف حكاكی چندصدساله در معبد

ورود ریاست جمهوری به بحران چگاسفلی

ورود ریاست جمهوری به بحران چگاسفلی

كشف كوزه ای مملو از سكه های تاریخی نادر در تركیه

كشف كوزه ای مملو از سكه های تاریخی نادر در تركیه
هدفمند سفر كنیم؛

كرونا فرصتی برای حرفه ای شدن در گردشگری

كرونا فرصتی برای حرفه ای شدن در گردشگری

معبد خورهه ستون هایی به سمت خورشید

معبد خورهه ستون هایی به سمت خورشید

كشف بخشی از كتاب مردگان مصریان باستان

كشف بخشی از كتاب مردگان مصریان باستان
مدرس گردشگری:

زیرساخت های گردشگری برای افزایش سفر در پساكرونا آماده شود

زیرساخت های گردشگری برای افزایش سفر در پساكرونا آماده شود

هزینه كسرا با ایران و كشف دندان نئاندرتال در قزوین

هزینه كسرا با ایران و كشف دندان نئاندرتال در قزوین

گردشگری معدنی سفر به جهان ناشناخته معادن متروكه

گردشگری معدنی سفر به جهان ناشناخته معادن متروكه

آمادگی ایران برای مرمت كسرا و رتبه دار شدن روستاهای گردشگری

آمادگی ایران برای مرمت كسرا و رتبه دار شدن روستاهای گردشگری

همه تلخ و شیرین های یك اجلاس جهانی برای ایران

همه تلخ و شیرین های یك اجلاس جهانی برای ایران
اختصاصی لذت سفر؛

مجسمه های باستانی كشور شیلی در مینی ورلد ملایر

مجسمه های باستانی كشور شیلی در مینی ورلد ملایر

49 آجر تاریخی رسیده از سوییس به موزه ملی منتقل شدند

49 آجر تاریخی رسیده از سوییس به موزه ملی منتقل شدند
Enjoy Trip لذت سفر
EnjoyTrip لذت سفر لذت سفر