آرشیو مطالب : آزمایش

بازگشت از فرودگاه با وجود صدور بلیط برای مبتلایان كرونا

بازگشت از فرودگاه با وجود صدور بلیط برای مبتلایان كرونا

تپه ای باستانی در زنجان با كاركرد دائمی صنعتی

تپه ای باستانی در زنجان با كاركرد دائمی صنعتی

تلاش چین برای توسعه گردشگری در عصر كرونا

تلاش چین برای توسعه گردشگری در عصر كرونا

فعالیت آزمایشی سامانه نقشه دیرینه شناسی كشور

فعالیت آزمایشی سامانه نقشه دیرینه شناسی كشور

فناوری دیجیتال، اولویت اصلی كشورها در گردشگری

فناوری دیجیتال، اولویت اصلی كشورها در گردشگری

قدم بر روی ترسناك ترین وسیله تفریحی جهان در ایران بعلاوه فیلم

قدم بر روی ترسناك ترین وسیله تفریحی جهان در ایران بعلاوه فیلم

كرونا و تعجیل آسیایی ها برای بازگشایی مرزها به روی گردشگران

كرونا و تعجیل آسیایی ها برای بازگشایی مرزها به روی گردشگران
سرپرست كاووش آبراهه ها:

كاووش های جدید در تخت جمشید، زوایای پنهان تاریخ ایران را روشن می كند

كاووش های جدید در تخت جمشید، زوایای پنهان تاریخ ایران را روشن می كند

آغاز طرح ارزیابی تخصصی و رتبه بندی برندهای گردشگری شهری در كشور

آغاز طرح ارزیابی تخصصی و رتبه بندی برندهای گردشگری شهری در كشور

راه ناصرخسرو به كاخ گلستان باز می شود

راه ناصرخسرو به كاخ گلستان باز می شود
به جز آب درمانی ها؛

تمام مراكز گردشگری بازگشایی شد

تمام مراكز گردشگری بازگشایی شد

محدودیتی برای اجرای تورهای گردشگری وجود ندارد

محدودیتی برای اجرای تورهای گردشگری وجود ندارد
مرجان روایی مطرح كرد؛

تخریب هفتاد گور شاخص در جریان راه اندازی خط لوله گاز

تخریب هفتاد گور شاخص در جریان راه اندازی خط لوله گاز

پیشنهاد باستان شناسانه برای قدردانی از كادر درمانی

پیشنهاد باستان شناسانه برای قدردانی از كادر درمانی

برخی در ایران هنوز فورس ماژور چین را درك نكرده اند

برخی در ایران هنوز فورس ماژور چین را درك نكرده اند
مهر بررسی می كند؛

برف بخشی از گنبد شیخ لطف الله را سفید نكرد!

برف بخشی از گنبد شیخ لطف الله را سفید نكرد!
معاون میراث فرهنگی خبر داد

حمایت سفارت اتریش از كارگاه های پیشگیری بحران در موزه ها

حمایت سفارت اتریش از كارگاه های پیشگیری بحران در موزه ها

انجام فعالیت باستانی در محوطه های حاوی میراث ایران و گرجستان

انجام فعالیت باستانی در محوطه های حاوی میراث ایران و گرجستان

سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی ارائه شد

سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی ارائه شد
تاثیر یك سریال روی گردشگری سیاه

افزایش ناگهانی گردشگران منطقه ممنوعه چرنوبیل بعد از پخش سریالش

افزایش ناگهانی گردشگران منطقه ممنوعه چرنوبیل بعد از پخش سریالش
Enjoy Trip لذت سفر
EnjoyTrip لذت سفر
لینک دوستان لذت سفر
لذت سفر